Поддръжка на ERP системите

Екипът на Антиподес не ограничава работата си за Вас само до внедряването на бизнес софтуерните решения. Нашата ангажираност продължава и след това- с предлаганите от нас услуги по цялостна поддръжка и развитие на системата. Клиентите ни знаят, че с нас те получават дългосрочен партньор, който е на разположение и гарантира, че информационната им инфраструктура ще се развива успоредно със самата компания.

Сред основните причини нашите клиенти да избират точно нас са качеството на предлаганата от нас BPM и ERP система Antipodes.Cubes, съчетано с нашата дългосрочна ангажираност с техните нужди. Възприемаме дългосрочната ангажираност като важна част от всеки проект и предлагаме договор за поддръжка с гарантирано време за реакция при проблем.

Нашите специалисти са на разположение по телефон, електронна поща, Skype и други съвременни комуникационни канали, при гарантирано време за реакция от наша страна. Екипът ни е отработил всички практики при възникване на потенциални проблеми, намалявайки максимално времето, за което Вашият казус ще бъде решен. През това време Вие ще бъдете информирани за естеството на проблема и времето, през което той може да бъде отстранен и няма да оставате в неведение за случващото се.