Професионални услуги

Антиподес разполага с екип от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в разработката и внедряването на бизнес софтуер, в консултантските дейности, в оценката на софтуерни проекти и на нуждите на клиента, както и в цялостното изграждане на фирмената информационна инфраструктура.

Експертният опит, натрупан през годините работа за водещи български и европейски компании, ни позволява да предложим редица услуги с добавена стойност като консултиране на тема реинженеринг на бизнес процесите, тяхното оптимизиране, изграждане на комплексни информационни системи, изготвянето на специфични задания към трети страни, одит на информационната инфраструктура и определяне на оптималния микс от технологии, с оглед целите на клиента.

CRM

Ние съзнаваме, че днес разнообразието от нови бизнес технологии и динамиката на този сектор често затрудняват мениджърите от други индустрии да изберат оптималното решение за своя бизнес. Затова екипът ни е готов да даде независима оценка на съществуващата в компанията Ви информационна инфраструктура, да Ви преведе през разнообразието от технологии, термини и софтуерни решения, да избере оптималните за Вас и да изготви качествено задание.

Ако продавате или придобивате бизнес, извършвате първично предлагане на ценни книжа на борсата или стартирате нова компания, също можете да разчитате на нас за независим одит и оценка на информационната инфраструктура, както и за консултация на нейното оптимално изграждане.