Обучения и информация за вашата ERP система

Team work

Фирма Antipodes не приключва ангажиментите си към Вас след внедряването на нашите бизнес софтуерни решения. Ние ще прекараме в обучение на екипа Ви толкова време, колкото е нужно, за да се убедим, че служителите и мениджмънтът работят с лекота с новия софтуер и непознаването му няма да се превърне в пречка пред неговото успешно използване.

Обучението често започва не след като е внедрено приложението, а още в самото стартиране на проекта. Специфката на BPM системите насърчава активното участие на вашия мениджърски екип в проектирането на бизнес процесите, а за това са необходими специфични познания и умения.

Дългогодишният ни опит при внедряването на BPM и ERP системи ни е научил, че този вид проекти са толкова по-успешни, колкото по-ангажирани са служителите на компанията - клиент с тях. Затова ние възприемаме обучението на екипа не просто като формалност, а като важен компонент от цялостния проект и ще отделим нужното внимание на всички служители, за да се уверим, че се чувстват комфортно със системата и ще могат да извлекат максимума от нейните възможности.