Управление на проекти

Antipodes Cubes Project ManagementAntipodes.Cubes е сред малкото български бизнес софтуерни решения, които притежават възможности за управление на програма от проекти (Project Program Management). Модулът обезпечава всички аспекти от управлението на множество проекти едновременно, свързаните с тях управление на човешки ресурси, финансови средства, време и други ресурси, като при това поставя проектните дейности в контекста на цялостното управление на бизнес процесите в компанията.

Едно от безспорните конкурентни предимства на разработения от нас Project Management модул е, че с него Вие можете да ръководите множество проекти едновременно, както и да управлявате едни и същи ресурси, използвани успоредно във всички тях.

Решението може да бъде изцяло съобразено за специфичните дейности във Вашата сфера - софтуерни разработки, телекомуникации и мрежи, строителни и инфраструктурни проекти, опазването на околната среда, финансовия сектор, организацията на специализирани събития и др.

Управление на ресурси

  • Служители и алокиране на ресурси
  • Различни типове задачи и проекти
  • Зависимости между задачи в различни проекти
  • Отчитане на време

Справки

  • Gant chart по проекти
  • Натоварване по служители
  • График на ресурсите
  • Time Sheets
  • Критичен път по проект

Все повече средни и големи компании обръщат внимание на качественото управление на множество проекти с лимитирани ресурси, като внедряването на подходящ софтуер става все по-важен приоритет. С Antipodes.Cubes Вие получавате цялата необходима базова функционалност, плюс лесна възможност за обезпечаване на оперативната работа със специфични допълнителни бизнес процеси.