Поръчки и Продажби

Antipodes.Cubes има всички ефективни инструменти за оптимизиране работата на служителите по продажбите и спестяване на тяхното време. Вграденият в BPM системата модул Продажби позволява бързо и лесно създаване на нови продажби, както и мониторинг на досегашните, според степента на тяхното изпълнение, фактуриране и заплащане.

При създаването на нова продажба, екипът има пълна свобода да избира цена от съществуващите ценови листи или съвсем различна, според специфичните си договорки с клиента. Към продажбите лесно се добавят артикули или услуги, включително и периодични услуги с специфичните им такси за поддръжка, месечни вноски, комбинация между инсталационна такса и периодична такса и др. Тази гъвкавост прави Antipodes.Cubes особено подходяща за управление работата на телекомуникационни оператори, ютилити компании и други доставчици на услуги. Освен това всички продажби и фактури са съобразени с неограничен брой национални валути, а вграденият калкулатор превалутира в реално време по актуалните валутни курсове, което позволява на компанията да продава на огромен брой чуждестранни пазари също толкова лесно, колкото и в своята собствена страна.

Този модул, както и цялото BPM решение, позволява ефективната работа на компанията на различни национални пазари, с различни валути и обезпечава нейното лесно и бързо международно разрастване.

Новите клиенти се регистрират изключително бързо и удобно, при самия процес на генериране на продажбата към тях. При избора на вид плащане, при доставката, при инсталацията и др. - служителят също има пълна свобода, в рамките на предварително създадените от ръководството настройки на системата. Опцията за копиране на позиции от предишни продажби спестява времето на Вашите търговски служители и улеснява работата им, позволявайки им да проведат повече полезни разговори или срещи с потенциални клиенти.

Поръчки и Продажби

Модул "Поръчки и продажби"е интегриран със CRM модула на системата, като дава възможност за бързо сегментиране на продажбите по различни видове клиенти. Гъвкавостта на настройките на модула гарантира, че няма да е тясното място в информационната ви система при реализирането на произволна договорка с клиентите.

 • Групиране на контрагенти в сложна йерархия
 • Неограничен брой ценови листи в различни валути
 • Отстъпки и надценки с фиксирана сума или проценти
 • Превалутиране на сделки

Следене на изпълнението

Процесът на продажби не е еднократно събитие, а процес при който комуникацията с клиента е изключително важна. Точната и навременна информация е ключова в този процес. 

 • Отговорни търговци по контрагенти
 • Уведомление за предстоящо фактуриране
 • Уведомления при изтичащи договори
 • За предстоящи или закъснели плащания 
 • За срокове за изпълнения

Работа с проекти

Една от важните функции на Antipodes.Cubes е възможността за оценка на рентабилността на ниво клиент, проект и дори на ниво индивидуални продажби.

 • Услуги
 • Проекти, под-проекти
 • Досие на продажба

Финансовият модул, интегриран с модул P&S, Ви показва как се справят в приходната част различните звена в компанията и дори всеки отделен служител и автоматично прави сравнение с разходите, които съответстват на всеки приход. По този начин вие получавате пълна картина на бизнеса си и можете да оцените правилно рентабилността от отделните дейности - дори на ниво единична продажба, както и възвръщаемостта на инвестициите си в тях.

Работа с услуги

Голям плюс на системата е автоматизирането на следенето и фактурирането на периодични услуги. Това разтоварва търговския екип от досадното следене за изтичане на периоди на услугите, подновяване на договори, както и ръчния труд на фактурирането им.

 • Услуги
 • Досие на услуга
 • Договори
 • Автоматично фактуриране
 • Автоматично известяване за подновяване на договори

Аналитичности и справки

Продажбите в една компания са най-желания източник на средства за съществуването й. Това е причината те да са под постоянното наблюдение от страна на мениджмънта. Antipodes.Cubes ви дава възможност да сегментирате справките по продажби, по специфични аналитични признаци. Тъй като във всяка компания тези признаци са различни: търговци, региони, артикули и т.н., ние сме ви дали свободата само да го добавяте.

Интегрираност

В Antipodes.Cubes продажбите са напълно интегрирани с останалите модули в системата и създаването на нова продажба автоматично генерира информация към различни други отдели на компанията. Така например от отдел Логистика веднага научават какви нови артикули е поръчал клиентът и трябва да му бъдат доставени, от отдел Обслужване - какви услуги е закупил той и какви такси дължи за тях. Още при създаването на нова продажба системата може да генерира и фактура за нея, което се отразява веднага и в модулите за управление на финансите и счетоводството.

Мобилност

Удобният достъп до модул Продажби през уеб интерфейс позволява на екипа да добавя нови продажби, докато е в офиса на клиента или примерно на среща с него в ресторанта - направо през своя мобилен телефон, таблет или друго преносимо устройство. Той може също така да променя различни параметри по съществуващите продажби или да се увери заедно с клиента какви са били конкретните условия, договорени между тях при предишна сделка. Двамата могат също да видят в реално време на какъв етап е изпълнението, колко процента от цената е фактурирана и колко процента от артикулите са изписани от склад. Мениджърите на фирмата от своя страна могат да преглеждат работата на търговския отдел, където и да се намират, да откриват причините за забавяне на определени продажби или да оценяват работата на отделни служители и подразделения, и ако се налага - да правят адекватни промени.