Управление на складово стопанство

Управление на складово стопанствоСъс складовия модул на Antipodes.Cubes, Вие ще можете винаги да проследите актуалното състояние на Вашите складове и ще сте сигурни че артикулите в тях са с коректна себестойност. Този модул е в състояние да организира цялостната логистична дейност на фирмата.

Наличности по складове и складови площадки

Складовият модул на Antipodes.Cubes ви позволява да следите наличните артикулии и техните себестойности. Системата поддържа управление на неограничен брой складове, като всеки склад може да се раздели на отделни складови площадки. При тази опция, потребителят има възможност да посочи не само склада, в който даден артикул се заскладява, а и конкретната складова площадка, където той е заскладен, което спомага за неговото по-лесно намиране в бъдеще.

Работа със серийни номера и баркодове

Складовият модул на Antipodes.Cubes поддържа баркодове за партиди, както и индивидуални серийни номера на всяка бройка от артикул, като предоставя:

 • Справка за всички операции, свързани с даден сериен номер
 • Изчисляване на себестойността на индивидуална бройка/партида
 • Блокиране (резервиране) на сериен номер/баркод в склад за продажба

Допълнителни опции

 • Следене на минимални количества за склад.
 • Възможност за съставяне на заявки за поръчка на материали.
 • Улеснено преместване на артикули между Вашите складове или складови площадки.
 • Работа със съставни артикули (bundles)
 • Работа с групи артикули
 • Възможност на дефиниране на специфични долълнителни параметри на групите артикули
 • Възможност за изпълняване на качествен контрол на артикули при тяхното заскладяване
 • Поддръжка на ревизии с опция за преоценка на себестойността.

Интеграция с останалите модули в системата

Складовите операции в системата Antipodes.Cubes не “висят във въздуха”, а са директно свързани със съответните операции за поръчки от доставчици, продажби на клиенти, рекламации, ремонтни дейности и производствени рецепти. Тези връзки Ви дават възможност да проследите целия цикъл от поръчката, заскладяването, евентуалното производство и продажба, до сервизната история на даден артикул, като ползите са:

 • По-лесна проследимост и отчетност
 • По-малка възможност за грешка
 • По-бързо попълване на информацията в системата